Form cover
Page 1 of 1

Konfidens Behandlernettverk

Helt siden vi startet Konfidens har planen vært å etablere et behandlernettverk og nå er vi endelig i gang! Nettverket vil hjelpe behandlere med å få flere klienter, samt gjøre det enklere for alle som søker psykisk helsehjelp å finne en dyktig psykolog.

Behandlernettverket vil drive trafikk til psykologene på plattformen gjennom avtaler Konfidens har med forsikringsselskap, bedrifter og gjennom vår egen bookingportal.

Påmelding og vilkår

For å kunne fremforhandle best mulig avtaler med partnere trenger vi en indikasjon på hvor mange som ønsker å delta. Vi setter stor pris på om du setter deg på denne listen – selv om du kun skulle trenge en klient i ny og ne.
Vi anslår at behandleren vil få betalt ca 1100 - 1200 kroner per enkelttime á 45 minutter for timer som formidles gjennom nettverket. Nøyaktige vilkår fremforhandles med hvert enkelt selskap og du vil selv kunne skru av og på de avtalene du ønsker direkte fra din Konfidens-profil.
Jeg ønsker å delta:

Fullt navn

E-post

Kommentar (frivillig)