Form cover
Page 1 of 1

Forpliktende bestilling ifbm. kapitalinnhenting i Konfidens (Mindcare AS)

Ved å fylle ut dette skjemaet kommiterer du et beløp til den pågående kapitalrunden. Vær oppmerksom på at bestillingen er bindende.
Ved spørsmål, kontakt daglig leder Aleksander Erichsen på [email protected] / 48221348.

Fullt navn

Epost

Telefon

Selskapsnavn

(hvis investeringen gjøres med et selskap)

Organisasjons-/fødselsnummer

(fødselsnummer hvis privatperson)

Beløp

Oppgi beløp i hele kroner.

Andre kommentarer eller ønsker?